Skapa ditt eget gratis konto här:

Jag har läst och förstått villkoren

Villkor for bruk av Make Newsmail


Make Newsmail ägs av Make Websolutions AS.

Make Websolutions AS förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren utan föregående meddelande. Nya funktioner som förändrar eller förbättrar Tjänsten, inklusive nya verktyg eller resurser, bör ingå i användarvillkoren. Fortsatt användning av tjänsten efter att sådana förändringar genomförs, innebär ett godkännande av ändringarna.


Brott mot villkoren nedan kommer att resultera i att abonnemanget avslutas.

Du accepterar och bekräftar att Make Websolutions AS inte kan hållas ansvarig för innehållet som skickas via tjänsten. Du förbinder dig att använda tjänsten på egen risk.Abonnemangsvillkor
 • Du måste vara 16 år eller äldre för att använda denna tjänst.
 • Du måste vara en person. Beställningar registrerade av "bots" eller med andra automatiserade metoder är inte tillåtna.
 • Du måste lämna ditt fullständiga namn, en giltig e-postadress och andra uppgifter som behövs för att slutföra registreringen.
 • Påloggingen kan bare brukes av én person - det er ikke tillatt med en pålogging som deles av flere personer.
 • Inloggning kan endast användas av en person - det är inte tillåtet med en inloggning som delas av flera personer.
 • Du är ansvarig för allt innehåll som överförs via tjänsten via ditt abonnemang (även när innehållet är skickade av andra som användt ditt abonnemang).
 • Om du använder en gratis prenumeration har du ingen möjlighet att blockera annonser.
 • En person eller juridisk enhet får inte upprätta fler än en gratis prenumeration.
 • Du får inte använda tjänsten för olagligt eller obehörigt ändamål. När du användar tjänsten, får du inte bryta några lagar (inklusive, men inte begränsat, till lagen om upphovsrätt).

Betalning
 • Tjänsten betalas via kreditkort.
 • Tjänsten betalas i förskott för antingen 1 månad, 6 månader eller 12 månader.
 • Tjänsten förnyas automatiskt på slutdagen och förnyas sedan för samma period som föregående.
 • Tjänsten kan sägas upp fram till det utgångsdatum.

Uppgradera
 • När du uppgraderar ditt abonnemang betalar du för den valda perioden, månad, halvår eller år, direkt efter registrering.
 • När du uppgraderar kommer vi alltid att dra av den tid som återstår av ditt befintliga abonnemang till det nya abonnemanget.

Nedgradering
 • Du kan alltid nedgradera ditt abonnemang. Detta kommer då att gälla från och med utgången av ditt befintliga abonnemang.
 • När du nedgraderar ditt abonnemang, kommer alla dina mottagare och mottagarlistor raderas permanent.
 • " Nedgradering av abonnemang kan leda till förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet i tjänsten. Make Websolutions AS ansvarar inte för sådan förlust.

Radering
 • Du kan alltid ta bort ditt abonnemang. Men tänk på att all information som nyhetsbrev, statistik, mottagarförteckningar etc permanent tas bort från systemet.
 • Ett raderat konto kan inte återställas.

Avbokning / Återbetalning
 • Du får ingen återbetalning eller kredit för den tid som återstår vid degradering eller uppsägning. För att behandla alla lika, gör Make Websolutions AS inga undantag.

Allmänna villkor
 • Användning av tjänsten sker på egen risk. Denna tjänst tillhandahålls "i befintligt skick"
 • Du accepterar att Make Websolutions AS använder tredjepartsleverantörer och hosting partners för att ge nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagringsteknik och andra liknande teknik som krävs för att köra tjänsten.
 • Du skall inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till tjänsten utan skriftligt tillstånd från Make Websolutions AS.
 • Vi kan, men är inte skyldiga att ta bort innehåll och abonnemang med innehåll som är olagligt, obscent, hotfullt, kränkande, pornografiskt eller på annat sätt olämplig, eller som bryter mot en parts immateriella eller dessa användarvillkor.
 • Verbala, fysiska, skriftliga eller andra övergrepp (inklusive hot om övergrepp eller repressalier) mot någon av Make Websolutions AS kunder, anställda eller medlemmar kommer att resultera i omedelbar uppsägning av ditt abonnemang.
 • o Du godkänner att den tekniska bearbetningen och överföringen av tjänsten, inklusive ditt innehåll, kan överföras okrypterad och innebär
     - (a) överföring via olika nätverk och
     - (b) förändringar att följa de tekniska krav för anslutande nätverk eller anordningar.
 • Du får inte ladda upp, lägga in eller skicka oönskad e-post, SMS eller "spam"-meddelanden.
 • Du får inte överföra spyware, virus eller kod av destruktiv karaktär.
 • Om du överskrider ditt tilldelade förvaringsutrymme förbehåller vi oss rätten att omedelbart avaktivera din prenumeration tills du minskar din förbrukning av diskutrymme.
 • Make Websolutions AS garanterer inte att
  (I) tjänsten uppfyller dina specifika krav,
  (Ii) tjänsten kommer att vara oavbruten, säker eller felfri,
  (Iii) resultat kan uppnås vid användning av tjänsten kommer vara korrekt eller tillförlitligt;
  (Iv) kvaliteten hos alla produkter, tjänster, information eller annat material som du får genom tjänsten kommer att uppfylla era förväntningar, och
  (V) eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.
 • Du godkänner och accepterar att Make Websolutions AS inte kan hållas ansvarig, antingen direkt eller indirekt för eventuella skador - inklusive men inte begränsat till - förlust av vinster, goodwill, data eller andra immateriella förluster (även om Make Websolutions AS informerats om möjligheten till sådana skador), som följer: (I) användning av eller oförmåga att använda tjänsten,
  (Ii) kostnader för varor och tjänster som följer av varor, data, information eller tjänster som köpts eller mottagits eller transaktioner som ingåtts genom eller från tjänsten,
  (Iii) obehörig tillgång till eller ändring av dina överföringar eller data,
  (IV) uttalanden eller beteende av tredje parts tjänster,
  (V) eller andra frågor relaterade till tjänsten.

 • Att Make Websolutions AS underlåter att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa villkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Make Websolutions AS och reglerar din användning av tjänsten och det ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Make Websolutions AS (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkor).


Frågor om Användarvillkoren skall skickas till support@makewewsmail.se.