Skapa ditt eget gratis konto här:

Jag har läst och förstått villkoren

Riktlinjer med avseende på privatlivet


Make Websolutions AS tar hand om e-postadresser till dem som kommunicerar med oss via e-post. Dessutom håller vi allmän överblick över användningen av systemet, och information som kunder frivilligt tillhandahålla (till exempel information på vår hemsida).Den information vi samlar in används för att förbättra systemet och kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Informationen kan inte delas ut eller säljas till andra kommersiella företag, utom i de fall det är nödvändigt att tillhandahålla produkter eller tjänster du har begärt, när vi har ditt medgivande eller under följande omständigheter:


  • Det är nödvändigt att utbyta information för att utreda, förebygga eller ingripa mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar möjliga hot mot den fysiska säkerheten för någon person, brott mot användarvillkoren, eller som annars krävs enligt lagen.
  • Vi överför information om dig om Make Websolutions AS eller Make NewsMail förvärvas av eller slås samman med andra företag. I ett sådant fall, kommer Make Websolutions AS att meddela dig innan information om dig överförs och omfattas av andras sekretesspolicy.

Insamling och användning av information
  • När du registrerar dig som användare av Make NewsMail, begär vi uppgifter som namn, företagets namn, e-postadress, faktureringsadress och kreditkortsinformation. Medlemmar som registrerar sig för gratis konto behöver inte ange kreditkortsinformation.
  • Make Websolutions AS använder den insamlade informationen för följande ändamål: tillhandahållande av varor och tjänster, fakturering, identifiering och autentisering, förbättra servicen, kontakt och forskning.

Cookies
  • Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk.
  • Cookies krävs för att använda Make NewsMail Service

Datalagring

Make Websolutions AS använder tredjepartsleverantörer och hosting partners för att ge nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och tillhörande teknik som krävs för att köra Make NewsMail. Även om Make Websolutions AS äger källkod, databaser och alla rättigheter till Make NewsMail, behåller du själv rättigheter till alla data.


Utlämnande av information

Make Websolutions AS kan under vissa omständigheter avslöja konfidentiell information, till exempel för att följa rättsordningar eller när dina handlingar strider mot villkoren för användning.


Förändringar

Make Websolutions AS kan regelbundet uppdatera dessa riktlinjer. Vi kommer att meddela dig om viktiga förändringar i hur vi hanterar personlig information genom att skicka ett meddelande till primära e-postadress som du angav i Make NewsMail eller genom att anslå ett meddelande på vår hemsida.


Frågor?

Alla frågor du har gällande dessa riktlinjer skickas till support@makeNewsmail.se.